Administrativ frihedsberøvelseDu kan dele din viden ved at forbedre det i henhold til anbefalinger fra tilsvarende projekter

Overensstemmelse med loven sikres ved en administrativ bekendtgørelse

Administrativ tilbageholdelse giver mulighed for at opretholde i et lukket sted, en udlænding, der er omfattet af en afgørelse om udsendelse, indtil hans tvangsmæssig udsendelse