Direktoratet for administrative Anliggender — Islamiske Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur — ISESCODirektoratet for administrative Anliggender er den enhed, der er ansvarlig for at sikre korrekt funktion i Generaldirektoratet for ISESCO, på det administrative niveau, ved at mobilisere alle ressourcer, der er nødvendige for at gøre dette