Advokater i Frankrig online!


Hvad du skal gøre, hvis underholdsbidrag ikke er betalt. service-offentlig


kan du få inddrivelse af restancer for underholdsbidrag

Som en kreditor

der er fastsat ved en retslig afgørelse

hvis din skyldner ikke betaler eller betaler uregelmæssigt vedligeholdelse I tilfælde af opgivelse af familien kan også være bevaret mod skyldneren Denne lovovertrædelse.

der kan straffes med op til to års fængsel og en fint.