Administrative domstol (Frankrig)

I Frankrig, en administrativ domstol er en af de første udvej og for fælles regler for den administrative orden. De administrative domstole har fastslået sin uafhængighed i relation til administrationen i løbet af det Nittende århundrede og har udviklet en retspraksis, (det vil sige, at de retsregler, der er defineret af den dommer eller de pågældende til at balancere rettigheder for borgere med de fornødenheder af den offentlige service. Ved afgørelsen af toogtyvende af juli,»lov om validering», den konstitutionelle Råd har erkendt, at uafhængighed af den administrative kompetence er en del af de grundlæggende principper, som anerkendes af lovgivningen i