Administrative Opposition — Ooreka

Siden den April) Det skal sikre betaling af udgifter, som er nødvendige mad. Beslaglæggelse af beløb på en bankkonto, hvilket resulterer i bank afgifter, undertiden alvorlig. At vide, det er muligt at kontrollere, at aftalen i sin bank konto. Mængden af bank gebyr i forbindelse med en administrativ modstand kan ikke overstige af skyldige beløb til det offentlige Skatkammer (artikel ændret finansiering af loven i, af. December, som ændret ved finansloven i December). Siden den januar, bank afgifter, der finder anvendelse i tilfælde af administrative beslaglæggelse til tredje part holder på en bankkonto, der er et loft på af de