Ansvar

Civilretligt ansvar, forkortet RC, er en forpligtelse for en person til at reparere den skade, der er forvoldt andre. Det er også i traditioner af loven, romano-germanske, det område af lov indflydelse på denne sag. Den civilretlige ansvar er opdelt generelt i to store områder: det kontraktlige ansvar i og uden for kontraktforhold (også kaldet tort eller aquilienne). I flere lande, kan det civilretlige ansvar, som er reguleret ved et sæt af artikler i den Borgerlige Lovbog. I det første tilfælde, målet er at kompensere for en skade, mens der i den anden, det er at reagere til Staten for