Arbejde-og Arbejdsløshed — Forsikring-konkurs — Borger

Som selvstændig, pårørende ægtefælle eller pårørende, kan du under visse betingelser, ret til gateway. Det er et spørgsmål om følgende situationer: Under hele din karriere selvstændige(e), du kan bruge flere gange til den rigtige gateway. Hvis du ønsker at få den rigtige gateway, skal du opfylde alle de betingelser, der er angivet nedenfor: Sæt anmodning fra din sundhedsforsikring. Denne anmodning skal indsendes senest ved udgangen af andet kvartal, som følger efter dom erklæres konkurs, begyndelsen af tvungen afbrydelse eller ophør. Betalingen for den rigtige gateway er afstemt med den mindste pension for selvstændige Hvis du opfylder alle betingelserne for at