Brev af afskedigelse på grund af grov forsømmelse eller grov uagtsomhed — Hurtig Selskabet

Vi gør følgende interviewet forud for afskedigelsen. (dato). Du har engageret sig i en adfærd, der udgør en fejl. Faktisk. (tydeligt forseelse og dens omstændigheder). Disse kendsgerninger har for alvor sat spørgsmålstegn ved smidig afvikling af virksomheden. Det er derfor, i lyset af deres alvor, og på trods af deres forklaringer under vores indledende interview, vi beklager at skulle fortsætte i opsigelse af dit ansættelsesforhold for fejl. (bas-tunge) For de samme grunde, din vedligeholdelse i virksomheden viser sig at være umuligt, herunder i opsigelsesperioden. Din afskedigelse får virkning fra den første præsentation af dette brev, ingen fratrædelsesgodtgørelse eller varsel. Dine