byretten — engelsk Oversættelse — Linguee

en diskriminerende og nedværdigende, i betragtning af, at forfatteren var hverken mindre eller fratages den retlige handleevne i henhold til retsplejeloven at skolen eller medlemmer af dens medarbejdere var villige til at give tilfredshed, at den diskriminerende anmodninger om arbejdsgivere, og at der derfor ikke er grund til at se bort fra de udsagn inspektøren