De rettigheder

Alder borgerlige flertal: atten år er den alder, hvor du er i juridisk forstand er fuldt ansvarlige for deres handlinger. Du er fri til at indgå aftaler og administrere dine ressourcer. Du beslutter dig for og påtage sig din uddannelses-og erhvervsvejledning. Fra atten år, har du ret til at gifte sig uden tilladelse fra dine forældre eller værge. Det giver dig mulighed for, så snart du flertal, til at deltage i forskellige afstemninger. Du tager del i det demokratiske liv i den franske og europæiske. Du stemmer ved valg på lokale, nationale, europæiske og ved direkte valg. Når atten år,