Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder

Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), der blev vedtaget i New York den sekstende dag i December af de forenede Nationers generalforsamling vedtog i sin resolution A (XXI). Det omfatter de rettigheder og friheder, classic, der beskytter enkeltpersoner mod indblanding fra Staten, såsom retten til livet, forbud mod tortur, slaveri og tvangsarbejde, retten til frihed, osv, Den Pagt, som er suppleret med to protokoller: dateret seksten December, og den. Pagten II af de forenede nationer, der trådte i kraft efter ratifikation af tredive fem Stater i tyve-tre marts. Det er, i princippet, der er direkte gældende ved