Den udfordring, at oprettelsen af en voldgiftsret, når ansøgningen om omstødelse af ægteskab. Af Olivier Vibert, Juridisk Bistand

Proceduren for ophævelse af en voldgiftskendelse, der ikke må være en anden vej til at udfordre forfatning af Voldgiftsretten, at en part, der kan have sent bedt om recusal af en voldgiftsmand (C. cass. femten juni appel n°-). Et selskab, telekommunikation og en afrikansk Stat, der er co-aktionærer i et selskab. Der opstår en tvist mellem aktionærerne. Det teleselskab, før det internationale Handelskammer en anmodning om voldgift. Formanden for Voldgiftsretten, påpeger i sin erklæring af uafhængighed af det fjortende juli ikke pligt til at oplyse om ethvert forhold eller enhver omstændighed, der er af en sådan art, at sætte spørgsmålstegn