Dommer for familie anliggender (JAF) — Definition af juridiske Ordbog

Lov n°- af de tolv maj om forenkling og præcisering af loven og lettelse af procedurer, ændres de beføjelser, der er Dommer for familie anliggender (JAF), som i øjeblikket er defineret i artikel L- af Koden for domstolene. statuen ‘en enkelt dommer’ om indholdet eller i summarisk rettergang, især på anliggender af skilsmisse og separation, sager om fastsættelse af støtte, forpligtelser, forhold i relation til udøvelse af forældremyndighed, sager vedrørende ændring af navn for naturlige børn, tvister om formueforhold mellem ægtefæller, mellem mennesker pacsées, eller i fælles ejerskab. Den nye artikel L- betror ham med den viden, der er relateret