EGV — Afstand Geografiske Frivillige, eller hvordan at fratage barnet af sine rettigheder — FAMILY matters _DROITS_DES_ENFANTS

det er i bedste interesse for det barnet til at blive opdraget af sin to forældre, og når de er adskilt, for at bevare den personlige forbindelser med hver enkelt af dem at den dommer, når der træffes beslutning om de nærmere vilkår for udøvelsen af forældremyndigheden, skal tage hensyn til evne til hver af forældrene til at påtage sig sine opgaver og med respekt af de andre — om, at retten skal derfor undersøge, om opførsel af mor (der blev flyttet flere hundrede kilometer væk) ikke hans afvisning af at respektere børns ret til at opretholde regelmæssig kontakt med