En appel af en afgørelse truffet af administrative domstol

Appel af en dom fra den administrative domstol finder sted foran de administrative Court of appeal, der er kompetente (kompetence forvaltningsdomstol). Nogle konflikter er ikke den kompetence, de administrative Court of appeal (i valget til kantonale eller kommunale anvendelse i vurdering af lovligheden, forespørgsler mod en præfekturer rækkefølgen af escort til grænsen). De er vejledende, er underlagt lovgivningsmæssige ændringer og opdateringer af hjemmesiden. Denne model kan ikke erstatte konsultation af en kvalificeret fagmand Efternavn Fornavn