En civil retssag i Frankrig

Hvis du har bøger eller artikler, henvisning eller hvis du kender til kvalitet hjemmesider, som beskæftiger sig med temaet behandlet her, skal du udfylde afsnittet at give nyttige referencer til sin objektivitet og knytte dem til afsnittet»Noter og henvisninger»Den civile sag er en sag om erstatning til et offer for en skade som følge, eller ikke, for en strafbar handling. Det kan indbringes for de civile domstole eller den kriminelle. Den civile sag foreligger, når den lovovertrædelse, der resulterede i, at overtrædelse af en privat interesse i forbindelse med overtrædelse af den offentlige orden. Som for enhver juridisk handling, en