Foged på din service — National Afdeling af Fogeden

Den foged, der er en offentlig og ministeriel embedsmand, der udøver et liberalt erhverv, er lovreguleret. Han alene er berettiget til at udføre de beslutninger, retfærdighed og udstedelse af retsakter. Det er også udøver et konkurrencemæssigt grundlag i så forskellige områder som for retten samling af tilgodehavender, bistanden i udarbejdelsen af retsakter i henhold til egen signatur, høringer juridiske, administrative bygninger, offentlige auktioner. Fogeden har en afgørende rolle i mange situationer af professionelle og private liv. Evne til fogeden at finde fakta på internettet er en logisk udvikling i betragtning af det voksende antal af oplysninger og indhold, der udveksles