Foranstaltninger mod falskmøntneri — professionel service-offentlig

Falskmøntneri er en konkurrencebegrænsende praksis, i krænkelse af en intellektuel ejendomsret, og en vildledning af forbrugeren. Den virksomhed, der er offeret kan beskyt dig selv ved på forhånd at beskytte sine immaterielle rettigheder og trække opmærksomhed af toldmyndighederne i midten af en intervention anmodning. Forfalskning konsekvenser for alle områder af forbrug: mad, tøj og mode, tilbehør, software, musik, film, reservedele, mobiltelefon, cigaretter, narkotika, for eksempel. I tilfælde af uenighed, forfatter skal give bevis for datoen for oprettelsen af det pågældende arbejde (tekst, foto, partition, osv.) som kan gøres ved at: Under opdagelsen af varer, der mistænkes for overtrædelse, told kan