Grammatik: Dette, at, hvad der er

Lær engelsk Grammatik: tider, adjektiver og adverbier, betinget klausuler, modalverbernes