GTC paris — Nanterre, stråling kontor RCS

død af den person, der er registreret med muligheden for at erklære den midlertidige vedligeholdelse i en periode på år, der kan forlænges én gang, skal anmeldes til RCS (R. ° og °). Ved udløbet af den frist (år eller to), registratoren skal hugger kontor. en fysisk person, der har ret til at erklære RCS det samlede ophør af sin virksomhed med bevarelse af sin registrering i en periode på år, der kan forlænges én gang (R. ° og °). Ved udløbet af den frist (år eller to), registratoren skal hugger kontor. opløsning af en juridisk person, skal anmeldes inden