Hvad der er godtgørelse for en fordringshaver (Ada). service-offentlig

Som en sagsøger, du har ikke mulighed for at arbejde inden for en periode af neu fmois disse mængder er kun vejledende og kan variere afhængig af din personlige situation Se simulator for at opnå et mere præcist estimat. De ressourcer, der er taget i betragtning er jeres, såvel som de af den person, med hvem du lever som et par. i tilfælde af bedrageri eller fjernelse af en del af dine ressourcer, du kan miste fordelen af Ada. Betaling af Ada begynder først efter indførelsen af din asylansøgning med Ofpra (i en periode i en og tyve dage efter