Hvad er det indlysende. Retning, des Services Fiscaux

Det er en skat, der skal betales af enhver fysisk person eller juridisk enhed, der udøver en selvstændig erhvervsvirksomhed, og i en for-profit januar til tredive første December, og selv om ophør af den aktivitet, der opstår i løbet af året Executive skattevæsenet i Ny Kaledonien er sammensat af ti service er ansvarlig for at etablere og styre de fleste af de skatter, der i kraft i Ny Kaledonien. Du vil finde i dette rum en forklaring i omridset af de skatter, der forvaltes af skattemyndighederne i Ny Kaledonien Se i denne del af det websted, med oplysninger vedrørende skattemæssige