Hvordan bodeling efter skilsmisse. service-offentlig

Den del af fællesboet, skal være beordret af dommeren, der udtaler skilsmisse, uanset formueforhold, der er vedtaget af ægtefællerne. Afviklingen af den ægteskabelige ordning giver mulighed for at evaluere den fælles ejendom og dele dem mellem ægtefællerne. I denne ramme, ægtefællerne kan indsende til godkendelse af dommeren for familie anliggender (Jaf): I mangel af konventionelle bestemmelser, at dommeren kan udpege en notar, der har ansvaret for denne deling er at vurdere fællesskabets ejendom. Værdien af den ejendom, til at dele skal fastsættes i dag af deling Når der er en ejendom, enten ægtefælle kan anmode om, at den ejendom, der